Əlavə xİdmətlər

Bizim istedadlı və təlim görmüş komandalarımız texniki xüsusiyyətlərin tədqiqindən başlamış hazır layihələrin buraxılmasınadək, istədiyiniz hər hansı bir layihəni həyata keçirə bilər.

Bizim peşəkarların verilən sifarişləri əsas proqramlaşdırma dilləri olan APS, .NET, PHP, Java, Action Script, VB və bu kimi proqramlarda həyata keçirə bilmək bacarığını xüsusi qeyd etmək lazımdır.

İpoteka banklarından başlayaraq səsyazma kompaniyalarınadək bütün arzu edənlərə biz məsələnin elə həlli yollarını təqdim edirik ki, sizin sitemləriniz və veb-saytlarınız etibarlı və maliyyə cəhətdən daha səmərəli olsun.

Treninq kursları, xidmət və rəqəmsal kontentlər, bizim baxışa görə ödəniş sistemləri və onlayn səbət sistemi vasitəsilə həyata keçirilə bilər.Əgər sizin biliyiniz və təcrübəniz varsa, niyə bunları onlayn-striminq və treninq kurslarının köməyilə bütün dünyaya göstərməyəsiniz?

Biz hər hansı büdcədə saniyəyə görə tariflə - çevik billinq təklif edirik.

Xidmətə görə əvvəl və ya sonra ödənişə daxildir: